Anunț de informare publică cu privire la intenţia de a implementa proiectul cu titlul ”Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Bârnova din Comuna Bârnova, Jud. Iași”

Data evenimentului: 4 August 2016
Publicat
4 Aug 2016

Mănăstirea Bârnova va solicita în luna august a.c. o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 5 milioane euro pentru proiectul „Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Bârnova din Comuna Bârnova, Jud. Iași”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020.

Mănăstirea Bârnova va solicita în luna august a.c. o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 5 milioane euro pentru proiectul „Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Bârnova din Comuna Bârnova, Jud. Iași”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020.

Proiectul face parte din Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Bârnova din județul Iași 2014 – 2020.

Amplasamentul: Situată la 10 km sud-est de Iași, în comuna cu același nume, Mănăstirea Bârnova (mănăstire de călugări ) cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, reprezintă o oază duhovnicească "în plină zonă de contact a două mari unități naturale cu caracteristici geografice diferite: Podișul Moldovei și Câmpia Moldovei". Proiectul se va implementa în satul Bârnova, Comuna Bârnova, Jud. Iași.

Scurt istoric: Mănăstirea Bârnova a fost construită între anii 1626-1666 de catre cei doi întemeietori ai sai, voievozii moldoveni Miron Bamovschi si Eustratie Dabija, pe locul unei vechi biserici de lemn, care data din 1603 si care avea hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În interiorul Bisericii, în partea stângă, se află o piatră de mormânt mai veche decât lăcaşul zidit de Barnovschi Vodă, cu inscripţie în limba salvonă: „Această piatră a făcut-o pan Ştefan ceaşnic şi soţia sa Agripina, la 7111 [1603]”. Inscripţia duce tot spre domnia lui Ieremia Movilă. Această inscripţie a fost descoperită însă în cimitir; săpându-se pentru morminte, s-a găsit o temelie de piatră şi vechea piatră cu inscripţie. În documentul din 11 noiembrie 1628 [7137], Miron Barnovschi vorbeşte deja despre „mănăstirea domniei mele nou zidită, care se cheamă Bârnova, unde este hramul sfântului şi slăvitului mucenic Sf. Ioan cel Nou” (ANB, Mănăstirea Bisericani I/6). Domnia lui Barnovschi a luat sfârşit în 1629, dată la care Biserica de la Bârnova nu era terminată. El a fost decapitat la Istambul, în 1633. Din anul 1663, când Manastirea a fost închinata Patriarhiei Ierusalimului, sfântul lacas a fost administrat de calugari greci timp de 200 de ani. În 1728, Grigorie al II-lea Ghica a construit noi case de piatra, zidul de incinta cu tumuri de aparare, creneluri si foisorul de paza. La 15 septembrie 1863 domeniile si bunurile Manastirii trec în proprietatea statului, în timp ce palatul Doamnei Dafina este transformat în scoala a satului si casa parohiala. între 1908 si 1945 are statut de parohie, apoi, din 1945 pâna în 1950 este manastire de maici. Din 1950 pâna în 1990, Manastirea are din nou statutul de parohie, iar în iulie 1991 , Mitropolia Moldovei si Bucovinei îi reda statutul de manastire de calugari.

Apartenența la categoria monumente istorice: Imobilele din cadrul Mănăstirii Bârnova (Nr. crt. LMI 1.304, cod LMI IS-II-a-A-04103) care vor fi restaurate în cadrul proiectului sunt în număr de 5, conform Listei Monumentelor Istorice pentru județul Iași, varianta 2015:

- Biserica Sf. Gheorghe (Nr. crt. LMI 11.305, cod IS-II-m-A-04103.01),

- Chilii (Nr. crt. LMI 1.306, cod LMI IS-II-m-A-04103.02),

- Ruine în incintă (Nr. crt. LMI 1.307, cod LMI IS-II-m-A-04103.03),

- Turn poartă, (Nr. crt. LMI 1.308, cod LMI IS-II-m-A-04103.04),

- Zid incintă (Nr. crt. LMI 1.309, cod LMI IS-II-m-A-04103.05).

Scopul proiectului este restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu cultural național Mănăstirea Bârnova din com. Bârnova, jud. Iași. Proiectul face parte dintr-o iniţiativă complexă de investiţii ce are ca obiectiv pe termen lung impunerea monumentului istoric Mănăstirea Bârnova ca o destinaţie importantă pe harta turismului cultural – religios local şi regional, creând premisele pentru valorificarea potenţialului său turistic.

Proiectul isi propune, ca obiectiv general, protejarea, prin restaurare și consolidare a obiectivului de patrimoniu cultural național – Mănăstirea Bârnova, com. Bârnova, jud. Iași, cu Biserica ridicată de către domnitorul Miron Barnovschi în perioada 1626 - 1629. Investiția va avea un impact pozitiv asupra turismului local și regional și va ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local prin creșterea importanței turismului cultural, ca factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Nord Est, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și menținere a stilului arhitectonic al Bisericii și al culturii tradiționale locale românești. Astfel, proiectul propune, ca indicatori de monitorizare, 1 obiectiv de patrimoniu național restaurat și conservat și creșterea cu 10% a numărului de vizitatori ai obiectivului, în primul an de operare a investiției.

Sunt avute în vedere lucrări de intervenție asupra Bisericii ”Sf. Gheorghe”, asupra clădirii ”Chilii” (cu funcțiune de Muzeu), asupra ”Ruinilor din Incintă”, asupra ”Turnului Poartă” și asupra Zidului de Incintă pentru restaurare și conservare, lucrări de restaurare și remodelare a plasticii fațadelor, activități de dotare pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil, activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, dar, și ca noutate, activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului.

Locuri de muncă create în urma implementării proiectului

Inițiatorii proiectului estimează că pe parcursul implementării acestuia vor fi create, pe o perioadă determinată, 70 locuri de muncă, iar după finalizarea proiectului vor fi create 2 noi locuri de muncă (ghizi turistice cu atribuții de custode), pe o perioada nedeterminată.

Durata proiectului: In urma aprobării la finanțare a proiectului, investiția se va desfășura pe o durată de circa 46 luni, și va beneficia de 98% finanțare nerambursabilă.

DATE TEHNICE

Tipul de intervenție

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: lucrări de consolidare, restaurare clădiri monumente istorice (specialitățile arhitectură, instalații electrice, termice, sanitare, gaze, curenți slabi, structură), intervenții asupra componentelor artistice exterioare;

- categoria “ C” de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

- clasa “ II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006).

Caracteristicile amplasamentului: Ansamblul Mănăstirii Bârnova face parte din categoria manastirilor intarite din secolele XVII-XVIII. Mănăstirea este plasata în incintă ce are un zid de aparare, care, initial, a avut un drum de strajă. Intrarea principala este plasata pe latura de Vest, accesul spre Biserica si Corpul de chilii plasat pe latura de Sud la limita proprietatii, fiind ascendent cu o panta, conform cotelor din planul topo, de aproximativ 3,00 %, diferenta de nivel intre cota Turn poartă (143,10) si Intrarea secundara (146,25) fiind de 3,15 m, pe o distanta de 103,00 m. Intrarea secundara în incintă este plasata pe latura de Sud Est, avand un gabarit de trecere de 1,20 m latime si 1,60 înaltime.

Terenul este proprietatea Mănăstirii Bârnova. Forma in plan a incintei, împrejmuita cu zid de piatra, este un trapez cu laturile avand dimensiunile exterioare, conform cadastrale, inscrisa in Cartea funciara 63.103 Bârnova si a Planului Topo Vizat de O.C.P.I. Iași. Total Suprafața măsurată a imobilului Intravilan si Extravilan = 89.980 mp, din care Total suprafete incinta mănăstirii = 9.944 mp.

Caile de acces: acces direct la Drumul județean DJ 247A, Str. Barnovschi Vodă, Nr. 2, Sat Bârnova, Com.Bârnova, acces la Jud. Iași; Aeroport Iași; acces la Garile Iași si Nicolina; acces la Cursele auto permanente din autogarile Iași

Condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

- Certificatul de Urbanism nr. 90 / 23.03.2015, emis de Primăria Comunei Bârnova, jud. Iași;

- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice) nr 32 din 2016 faza de proiectare DALI.

Caracteristicile construcțiilor:

Funcțiunea: Fiecare din cele 5 imobile amenajate în cadrul proiectului vor fi deschise publicului spre vizitare, iar clădirea ”Chilii” va fi amenajată integral ca spații expoziționale (de tip muzeal) unde vor fi expuse bunuri mobile de patrimoniu cu specific religios.

Dimensiunile:

Total Aria construita A.c.-mp =1.788,00

Total Aria desf. construita A.d.c. mp =2.835,26

Total Aria utila A.u. mp = 1.412,39

Total Vol. total construit V.t.-mc =16.436,70

Regim de înălțime:

- Biserica-Număr niveluri- = P. Înalt + 2E p.

- Chilii - Număr niveluri- - DS+P

- Ruine în incintă - Număr niveluri- DS.

- Turn poartă   - Număr niveluri- P + 2E

- Zid de incintă - Număr niveluri- P

Înălțimea:

- Biserica: la cornișă = + 12,210 m; coamă = + 14,513 m; totală = + 25,875 m

- Chilii: la cornișă = + 3,460 m; totală = + 7,800 m.

- Ruine în incintă: la cornișă = + 1,100 m totală = + 1,450 m.

- Turn poartă: la cornișă = + 13,150 m; totală = + 21,48 m.

- Zid de incintă: la cornișă = + 4,050 m; totală = + 4,050 m.

Sistem constructiv: Zidărie portantă din piatră și cărămidă.

Fundaţii: Fundaţiile obiectivelor sunt din zidărie de piatră, iar terenul pe care este fundată este o argilă prăfoasă galben - cafenie, plastic vârtoasă.

Acoperiş: tip şarpantă.

Învelitoare: tablă cupru.

Sistem de încălzire: 1 centrală termică cu gaze naturale

Pentru informații suplimentare, ne puteți scrie la adresa de email fonduriexterne@gmail.com.

Citește alte articole despre: anunt, monument istoric, renovare